top of page
Interieur restaurant Resto Marina in Oostende

Privacybeleid

1.1. Informatie die je Resto Marina bezorgt

Indien je Resto Marina een bericht via e-mail of via de contactpagina stuurt of een reservatie maakt, dien je enkele gegevens in te vullen zoals je naam en e-mailadres. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en alleen gebruikt om je te contacteren voor doeleinden die rechtstreeks met Resto Marina te maken hebben.
 
1.2. Analytics-informatie

Door het gebruik van analytics-data meet Resto Marina het verkeer en gebruikersgedrag op de website. Deze tool verzamelt informatie die door je browser of mobiel apparaat wordt verzonden. Die informatie laat Resto Marina toe om te zien welke pagina’s je bezoekt en hoe Resto Marina hieropvolgend de diensten kan optimaliseren. De verzamelde informatie is niet terug te traceren tot individuele gebruikers.

1.3. Commerciële en marketingcommunicatie

De informatie die Resto Marina verzamelt, wordt gebruikt om rechtstreeks met je te communiceren. Het is mogelijk dat Resto Marina je e-mails met nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen toestuurt. Indien je deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan je je uitschrijven met de link die je onderaan elk van deze e-mails kan terugvinden. Je gegevens worden ook gebruikt voor het toesturen van facturen en herinneringen van gedane prestaties. Hieronder vallen ook offertes. Op service gerelateerde e-mails kan je je niet uitschrijven.

2.1. Het delen van je gegevens

Resto Marina deelt je gegevens niet aan een derde partij, tenzij je hiervoor expliciet de toestemming geeft. Er geldt één uitzondering, zoals vermeld in voorwaarde 2.2. Je gegevens worden in geen enkel geval verkocht aan een derde partij.

2.2. Delen van gegevens aan een derde partij

Het delen van je gegevens aan een derde partij zal alleen gebeuren indien deze partij met Resto Marina moet samenwerken voor het afleveren van een dienst die door jou werd aangevraagd. De derde partij zal alleen de hoogstnodige informatie aangeleverd krijgen om zo de gevraagde dienst optimaal te kunnen leveren. De derde partij stemt dan ook stilzwijgend in met de privacy policy van Resto Marina.

3.1. Gegevens Resto Marina

Restaurant Marina nv

BTW-nummer: BE 0412 9724 51

Ondernemingsnummer: 0412 9724 51

Veranderingen in privacy policy Resto Marina

Het is mogelijk dat Resto Marina deze privacy policy updatet. Deze regels zijn afhankelijk van vele factoren die nog steeds in ontwikkeling zijn. Indien de privacy policy wordt aangepast, wordt de ‘laatst aangepaste’ datum onderaan deze overeenkomst ge-update.

Laatste update: 01/01/2020

bottom of page